Det sitter långt inne

Du lärde mig en sak som jag aldrig kommer att glöma!
"Cause life is beautiful..."=)